CEYHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası duruşma günü tebliği

CEYHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/164 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer
Duruşma Tarihi
:
09.10.2019 09:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
CEYHAN
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/164 Esas


Konu : KAMULAŞTIRMA İLANI
(Bedel Tespiti ve Tescil)
(Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden)
Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ALİ GÜNGÖR, ALİ GÜNGÖR, ATİK YILDIZ, AYŞE GÜNGÖR, AYŞE KAYA, DURDU DORUM, İSMAİL GÜNGÖR, MEHMET GÜNGÖR, MUCİZE YILDIZ, MUHTEBER GÜNGÖR, MUSTAFA GÜNGÖR, NİDA GÜNGÖR, NUH GÜNGÖR, NURGÜL KIYAKAN, NUSAN GÜNGÖR, NUSRET GÜNGÖR, SELMA GÜNGÖR, SERDAL GÜNGÖR, YASEMİN AYDIN, ZEKİYE GÜNGÖR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Malikleri olarak yukarıda Ad Soyadları yazılı davalılar adlarına kayıtlı, dava konusu Adana ili Ceyhan ilçesi Soysallı Mahallesi 214 parsel sayılı taşınmazın yukarıda bahsedildiği şekilde kamulaştırılması nedeni ile ilan tarihinden itibaren hak sahiplerince 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına yöneltilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ceyhan Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı 09/10/2019 günü saat 09:30'da mahkememizde hazır bulunmaları, beyanda bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yokluklarında duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR