YATAĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil dava tebliği

YATAĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/447 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil dava tebliği
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. YATAĞAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kavaklıdere İl Yolu Yatağan Bozdoğan Ayrımı, Kavaklıdere-Göktepe İl Yolu arası yapımı kapsamında, yol yapım ve emniyet sahası tesisi amacı ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 83698686-752.01.01/ kamu yararı kararı konulu, 2017/261 karar sayılı kararına istinaden bakanlığın 23/06/2017 tarihli oluru ile Kavaklıdere İl yolu km.:0+022.00-15+400.00 arasında yer olan Muğla ili Yatağan ilçesi Kafkaplancık, Kavak ve Yukarıyayla Mahalleleri sınırları içerisinde kamulaştırma sahasına rastlayan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulundukları tespit edilentaşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ve mülkiyet hakkının KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, mahkememizce berirlenecek kamulaştırma bedeli Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.

Dosya No Taşınmaz mevkii Taşınmaz Maliki Taşınmaz Maliki
Maliklerin Hisseleri
Taşınmazın Ada ve Parsel Numaraları Taşınmazı Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Kamulaştırılan Alanın Yüzölçümü Kamulaştırma Amacı
2018/447 esas Muğla ili Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi Durhasan mevkii Mehmet Şener Tam 101 ada
14 parsel
Bahçe 3.203,49 m2 373,05 m Yol yapım ve emniyet sahası tesisi
Muğla ili Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi Dağdibimevkii Mehmet Şener Tam 127 ada
1 parsel
Tarla 15.735,27 m2 1.840,02 m2 Yol yapım ve emniyet sahası tesisi
2018/449 esas Muğla ili Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi Aysantı mevkii Mehmet Yamuk Tam 278 ada
1 parsel
Tarla 5.550,35 m2 1.881,44 m2 Yol yapım ve emniyet sahası tesisi
2018/451 esas Muğla ili Yatağan ilçesi Kaf Kaplancık Mahallesi Çırpı Ovası mevkii 1-Tennur Dibek
2-İbrahim Özdemir
3-Hamide Demircioğlu
4-Selahattin Topal
5-Sevcan Özalp
6-Sevnaz Sabancı
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
13 parsel Tarla 10.400,00 m2 1.045,59 m2 Yol yapım ve emniyet sahası tesisi
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR