MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil dava tebliği

MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927031
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ
Dosya Numarası
:
2018/672 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil dava tebliği
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/672
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu : Muğla İli, Menteşeilçesi, İkizce Mah/Köy, Ekizce Önü Mevkii, 336 Parsel sayılı taşınmazın 8,14 m2'lik kısmında Süleyman Korkaz mirasçıları ALİ KORKMAZ, ALİETTİN KARAMAN, ARİF KARAMAN, AYNIMAH BAKIR, AYŞE KADEM, AYŞE ÖZYER, DURGÜL SUDA, EMRULLAH KORKMAZ, GÜLKIZ BOZDAĞ, GÜLŞEN KARABULUT, HADİYE KURKMAZ, HALİL İBRAHİM ERTEKİN, HALİL İBRAHİM KORKMAZ, HAMİDE MEMİL, HANIM KORKMAZ, HATİCE KARAMAN, MEHMET KORKMAZ, MENDİHA DEMİRTAŞ, MESUT KURKMAZ, MUHARREM KURKMAZ, NEZAHAT KURKMAZ, RAZİYE AKSOY, RAZİYE DİKMEN, SEVGİ ÇETİN, SÜLEYMAN KORKMAZ, ZEHRA AKAY, ZEKİ KURKMAZ, ZELİHA KURKMAZ, ZİYA KURKMAZ adına tapuya kayıtlı taşınmazın 8,14 m2'lik kısmının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın 12.02.2016 tarihli oluru ile onaylanan Elektrik Piyasası Düzenleme kurulu' nun 30.12.2015 tarih ve 41-517sayılı kamu yararı kararı ve 2942 sayılı KamulaştırmaKanunu' nun 7. maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunca alınan 09.07.2015 tarih ve 10-245 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ile irtifak hakkının TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Muğla Ziraat Bankası Şubesi' ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR