NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespit ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00790480
Şehir : Aydın / Nazilli
Semt-Mahalle : OCAKLI MAH. / NAZİLLİ
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 20.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Dosya Numarası
:
2018/184 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Hatice Yaren ve Bahtiyar Ekici

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/184 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın ili Nazilli ilçesi Ocaklı Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : 7
ADA NO : 0
PARSEL NO : 923
VASFI : Zeytinlik
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.010,72 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hatice Yaren ve Bahtiyar Ekici
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
1-Davacı kurum tarafından yukarıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazın 1.010,72m²'lik kısmında TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 07/05/2014 tarihli oluru ile onaylanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/04/2014 tarih ve 4958-39 sayılı kamu yararı kararı ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik DağıtımDağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adınatesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
2-a)İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b)Açılacak davalarda husumet anılan idareye yöneltilmelidir.
c)30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıkları belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Nazilli Şubesine yatırılacaktır.
e)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f)Davanın yargılamasının Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/184 esas sayılı dosyasından yürütüldüğü, ilgililerin Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin4. Bendi uyarınca İLAN olunur.16/04/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR