DİDİM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedelinin tespit ve tescil davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00757418
Şehir : Aydın / Didim
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 23.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MAVİ DİDİM 23.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten 2. Bölge Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/812 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Rüveyde UÇAN

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C
DİDİM (YENHİSAR)
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2017/812 Esas
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten 2. Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Rüveyde UÇAN aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili ve yol olarak terkini davasında verilen ara karar gereğince;
Davaya konu; Aydın ili Didim İlçesi Akköy Mahallesi Plaka Mevkii 539 parsel sayılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne izafen 2. Bölge Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR