ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescili) davası duruşma günü ilanen tebliği

ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BOTAŞ
Dosya Numarası
:
2016/734
Tebligat Muhatabı
:
NİMET KAĞIZMANLI
Duruşma Tarihi
:
24.09.2019 09:40

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/734

DAVALI : NİMET KAĞIZMANLI
Davacı BOTAŞ vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasında özetle; Bakanlar Kurulunun almış olduğu kamu yararına istinaden Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Gelinkaya Köyü/Mahallesi, 1783 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı yasa ile değiştirilen 10.maddesi ve HMK 318. maddesi gereğince 24/09/2019 günü saat: 09.40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ayrıca ilanın yapıldığı tarihden itibaren iki hafta içerisinde deliller ile birlikte cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ile dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR