UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) ve irtifak hakkı terkini dava tebliği

UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01074467
Şehir : Uşak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 30.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/523 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Döndü Şenal, Mehmet Şenal, Semra Özen, Nurten Öztürk

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılan Uşak İli, Merkez İlçesi, Beylerhan Mahallesi, Abagöl Mevkii 250 Ada 10 Parsel (eski 1 parsel) sayılı taşınmazın 270,42 m²'lik kısmı ile ilgili olarak Uşak Derbent Uzundere İletim Hattı projesi inşaatı amacıyla kamu yararı kararı alındığı ve davalı Döndü Şenal, Mehmet Şenal, Semra Özen, Nurten Öztürk'e ait taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili ile 49 yıllık daimi irtifak hakkı olarak terkini için mahkememizin 2019/523 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,
a-İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e-İlgililerin 2 haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 02/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR