DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasının ilanen tebliği

DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01102389
Şehir : Zonguldak / Devrek
Yayınlandığı Gazeteler

DEVREK POSTASI 18.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/492
Tebligat Muhatabı
:
Satılmış YALÇINKAYA

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti, tescili ve yol olarak terkinine ilişkin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan mahkememiz aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak İli Devrek İlçesi sınıları dahilinde buluna aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesine göre kamulaştırılmasına karar verilmiş, davacı idarece 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Devrek Vakıf Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
ESAS NO : 2019/492
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ataköy Köyü Devrek / ZONGULDAK
MEVKİİ : Mestanoğlu Köyiçi
ADA NO : 164 ada
PARSEL NO : 25 Parsel
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 62,41 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :Mehmet Masalcı
ESAS NO : 2019/493
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ataköy Köyü Devrek / ZONGULDAK
MEVKİİ : Mestanoğlu Köyiçi
ADA NO : 164 Ada
PARSEL NO : 24 Parsel
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 42,94 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Satılmış Yalçınkaya

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR