GÖLBAŞI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasının ilanen tebliği

GÖLBAŞI 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/312 Esas
Tebligat Muhatabı
:
ZAFER MERMER

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GÖLBAŞI (ANKARA)
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/312 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Ankara ili Gölbaşı İlçesi Çerkezhüyük Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 115971
PARSEL NO : 83 (3 eski)
VASFI : HARMAN YERİ
YÜZÖLÇÜMÜ : -
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZAFER MERMER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
a) Kamulaştırmanın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,Yukarıda parsel numarası yazılı taşınmazda malik/hissedar olan davalıların iş bu zaptın dava dilekçesi ve ekindeki idari evraklarla birlikte davetiye ile kendilerine tebliğine, tebliğden itibaren gazete ilanı yoluyla tebligat yapılan davalı/davalıların ise ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yine aynı sürede maddi hatalara karşı da adli yargı da düzeltim davası açabilecekleri,
b) Yukarıda belirtilen sürede idari yargıda iptal davası veyahut adli yargı da düzeltme davasının davalı/davalılarca açılması halinde husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara şeklinde yöneltilmesi gerektiği,
c) Yukarıda belirtilen sürede dava açılmaması veya idari yargı da iptal davası açılmaması halinde dava açanlar tarafından davanın açıldığına ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi durumunda buna ilişkin belgenin mahkememize ibraz edilmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın (mülkiyet-irtifak hakkının) kamulaştırma yapan idare Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara adına tesciline karar verileceği, Mahkememizce keşif sonucu tespit olunacak kamulaştırma bedelinin hak sahibi/hak sahipleri adına Ankara İli Gölbaşı İlçesi Vakıflar Bankası Şubesi Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılmak suretiyle bloke edileceği hususlarının ilanen tebliğ edilmesi,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 22/06/2009 tarih 2009/201 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı yasanın 5.maddesi ile değişik 10.maddesine göre mahkememizin 2019/312 Esas sayısında dava açılmıştır.
Konuya ve Taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR