EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/167 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/167 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TCDD tarafından MERYEM BEYTER, ARZU ÇELİK, OSMAN BEYTER, MERYEM NAR, ŞABAN BEYTER, AYŞE CANKURT aleyhine açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve tescili) davasında 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. maddesi ve gereğince davalılara aitEreğli İlçesi Yenibağlar Mah. 2175 ada, 8 (yeni 17) parselde kayıtlı taşınmaz için Kıymet Takdiri Raporu doğrultusunda 2942 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca 22.244,04 TL kıymet takdiri yapıldığı, taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kanunu'nun 10. md uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazların TCDD adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan, Kamulaştırma kararına karşı 2942 S.K.nun 14. md gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz, İdari yargıda veya Adli yargıda açabileceğiniz davalarda husumeti TCDD'na yöneltmeniz gerektiği,
2942 S.K. nun 14. maddesi gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın tesciline karar verileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Ereğli şubesine yatırılacağı,konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu 2942 sayılı kanunun 4650 SK'nun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur 03/07/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR