SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/202 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Rifat Orhan

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİNANPAŞA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2019/202 Esas


KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sinanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından davalı Rifat Orhan aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının tensip ara kararı gereğince,
Mahkememizin 2019/202 E sayılı dosyasında davacı tarafından davalı Rifat Orhan aleyhine Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Ali Çetinkaya mahallesi Harmanbaşı mevki 28 ada 126 parselde kayıtlı 4.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 732,10 m²'lik kısmının,
Kamulaştırılmasına kararı verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda Sinanpaşa Belediye Başkanlığı'na karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal davası açılıp yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlar üzerinde davacı idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sinanpaşa Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihiden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR