ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Dosya Numarası
:
2019/182 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Meral Akkaya.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/182 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Kamulaştırılacak Taşınmaz: Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi Demirbel Köyü, Yaka Mevkii 122 ada 80 parsel sayılı L25A20A pafta numaralı taşınmazın hat altına isabet eden 418,35 m2'lik kısmında daimi irtifak hattı tesisi istenilen taşınmazdır.

2- Malik ad ve soyadı: Meral Akkaya.

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
4- 30 gün içinde ( tebligat veya ilan tarihinden itibaren ) kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
5- Açılacak davalarda husumet Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na yöneltilecektir.
6- 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescil edilecektir.
7- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Şuhut Ziraat Bankasına yatırılacaktır.
8- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
9-Kamulaştırmayı yapan davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/182 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR