EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046074
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 07.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/210 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EMİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/210 Esas 2019/211 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Aşağıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazlardan kısmen davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 03-022 KGM Yol Kontrol Kesim numaralı Emirdağ - Davulga - Yunak İl Yolu Km 0+000.00-0+712.41 arasında yol inşaat emniyet sahası tesis etmek amacıyla güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin 03/01/2019 tarih ve 2019/3 sayılı Kamulaştırma İşlemine başlama kararına göre kamulaştırıldığı, malikler ile 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8.maddesine göre pazarlık usulü ile satın alınmak istenildiği anlaşma sağlanamadığı ve bu davanın açıldığı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne karşı yöneltilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirmez ise kamulaştırma işleminin kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Emirdağ Vakıflar Bankasına yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, aşağıda adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca İLAN olunur. (tebliğ tarihi gazete yayın tarihidir.)
2019 /210 Esas Afyonkarahisar – Emirdağ - İnkılap Mahallesi 106 ada 442 parsel Kirpioğlu Mermer Maden Kerestecilik Petrol Ürünleri Hayvancılık San Tic Ltd Şti.
2019/211 Esas Afyonkarahisar– Emirdağ - İnkılap Mahallesi 143 ada 383 parsel Eyüp ÇİLDİR
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/210 Esas - 2019/211 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR