MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/408
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MUĞLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/408
KAMULAŞTIRMA İLANI

Muğla İli, Menteşe ilçesi, Muratlar Mah. 179 ada 40 parselde tapuya kayıtlı Süleyman oğlu Özkan SARI adına kayıtlı taşınmazın 195,02 m2 kısmının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın 13.10.2016 tarihli oluru ile onaylanan Elektrik Piyasası Düzenleme kurulu' nun 30.12.2015 tarih ve 19-314 sayılı kamu yararı kararı ve 2942 sayılı KamulaştırmaKanunu' nun 7. maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunca alınan 09.07.2015 tarih ve 10-245 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ile irtifak hakkının TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Muğla Ziraat Bankası Şubesi' ne yatırılacak olup, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR