ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2019/252-275-281 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/252-275-281
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince, Mahkememizin 2019/252 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Cengiz Güler, dava konusu Yakutiye ilçesi Kavak mah. 3213 ada 5 parsel,Mahkememizin 2019/275 Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalı Sıddık Akkuş, dava konusu Yakutiye ilçesi Kavak mah. 2222 ada 3 parsel,
Mahkememizin 2019/281Esas sayılı dosyasında taşınmaz maliki davalılar Abdulmuttalip Gürel, Coşkun Gürel, Elif Keskin, dava konusu Yakutiye ilçesi Kavak mah. 3325 ada 1 parsel,
Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına açtırılacak banka hesabına yatırılacağı, taşınmazın mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı olan dosyalarına sunulması, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kanunun 10/4 Maddesi gereğince ilan olunur.15/08/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR