KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/499
Tebligat Konusu
:
Kocaeli, İlçesi: İzmit, Ky/Mh.: Durhasan Köyü. Parsel No: 1705
Tebligat Muhatabı
:
Emine Kuzu, Hasan Ölmez, Hasan Üstündağ, Hatice Kuzu, Hüseyin Ölmez, Hüseyin Özdeş , Hüseyin Üstündağ, İhsan Özdeş, Kadire Mozak, Melek Vural , Nuri Akbuğa, Saniye Çetin, Sebahattin Özdeş, Sedat Akbuğa, Sevim Köken, Sevinç Akbuğa, Süleyman Ölmez, Zehra Üstündağ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Kocaeli 6.Asliye Hukuk Mahkemesinden

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av.Derya Kayiş tarafından davalı aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasında;
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.
Dosya No:2019/499 İl:Kocaeli, İlçesi: İzmit, Ky/Mh.: Durhasan Köyü.
Parsel No: 1705
Maliklerin isim ve soyadları: 1-Emine Kuzu, 2-Hasan Ölmez, 3-Hasan Üstündağ, 4-Hatice Kuzu, 5-Hüseyin Ölmez, 6-Hüseyin Özdeş , 7-Hüseyin Üstündağ, 8-İhsan Özdeş, 9-Kadire Mozak, 10-Melek Vural , 11-Nuri Akbuğa, 12-Saniye Çetin, 13-Sebahattin Özdeş, 14-Sedat Akbuğa, 15-Sevim Köken, 16-Sevinç Akbuğa, 17-Süleyman Ölmez, 18-Zehra Üstündağ.
1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet Karayolları Genel Müdürlüğüneyöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası İzmit Merkez E – 5 Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR