SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası tebliği

SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00853080
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 17.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/231 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ali Demirel ve Mahmut Kütük

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİFKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/231 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Davacı DSİ Genel Müdürlüğünce Mersin İli. Silifke İlçesi, Sarıaydın Mahallesinde ada ve parsel numaraları, malikleri, kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650/3 maddesi ile değişik 8. Maddesi hükümlerine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınız ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgeleyemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup Mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkı /mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü lehine tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli dosya numarası adına davacı vekilince belirlenen banka şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 4560 kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.
TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
Mersin İli Silifke İlçesi, Sarıaydın Mahallesi, 101 Ada 294 parsel sayılı taşınmazın Ali Demirel ve Mahmut Kütük adına kayıtlı olan 323,25 m2 alanı için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından toplam1.328,56 TL değer tespit edilmiştir.09/08/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR