GÜRGENTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

GÜRGENTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2018/41..73 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜRGENTEPE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Selda KUMAŞ YÜKSEK-Av. Barış AYDIN-Rumeysa ANAR-Merve ŞAFAK BENZEŞ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 16/09/2013 gün ve No:2321-235 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Kamu Yararı Kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 20/09/2013 tarih ve B.15.0.BİK.57136713(752.01.01.)2321-235 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C. ZİRAAT Bankası Gürgentepe Şubesine yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

6. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
İLİ: Ordu İLÇESİ: GÜRGENTEPE VASFI: TARLA
Esas no: Malik Köyü Ada parsel no: İstimlak İrtifak
2018/41 İmdat YAŞAR , Ekrem YAŞAR Döşek 456_7 82,29 m2
2018/42 Ünzüle YAŞAR Döşek 469_80 117,79 m2
2018/43 Ahmet YAŞAR Döşek 469_81 139,60 m2
2018/44 Sakine YAŞAR Döşek 469_119 114,14 m2
2018/45 Aziz ŞAHİN Döşek 454_2 159,43 m2
2018/46 Nazile YAŞAR Döşek 459_13 670,95 m2
2018/47 Özay YAŞAR Döşek 458_22 24,71 m2 308,92 m2
2018/48 Ahmet YAŞAR Döşek 458_20 0,80 m 150,01 m2
2018/49 Mehmet KORKMAZ Döşek 421_28 144,78m2
2018/49 Mehmet KORKMAZ Döşek 534_24 826,25m2
2018/50 Yüksel KORKMAZ Döşek 462_4 139,36 m2
2018/51 Alaattin KORKMAZ Döşek 462_5 106,05 m2
2018/52 Enver KORKMAZ Döşek 462_1 1716,13 m2
2018/53 Murat KORKMAZ Döşek 534_22 416,88 m2
2018/53 Murat KORKMAZ Döşek 421_26 39,87 m2
2018/54 Cemil YAŞAR Döşek 458_18 335,18 m2
2018/54 Cemil YAŞAR Döşek 458_24 20,10 m2
2018/55 Mehmet KORKMAZ Döşek 532_7 449,44 m2
2018/55 Mehmet KORKMAZ Döşek 532_5 555,14 m2
2018/55 Mehmet KORKMAZ Döşek 421_6 1464,31 m2
2018/56 Engin YAŞAR Döşek 458_21 20,61 m2
2018/56 Engin YAŞAR Döşek 459_14 463,75 m2
2018/56 Engin YAŞAR Döşek 458_19 0,31 m2 531,34 m2
2018/56 Engin YAŞAR Döşek 459_11 34,06 m2
2018/57 AsımKORKMAZ Döşek 518_62 736,11 m2
2018/58 Nevin KORKMAZ, Gülsevim KUZU Döşek 518_30 533,59 m2
2018/59 Oktay KORKMAZ Döşek 518_33 96,86m2
2018/60 Mehmet KORKMAZ Döşek 518_26 889,85 m2
2018/61 Hami KORKMAZ Döşek 518_22 335,34 m2
GülüzarKORKMAZ
2018/62 Yılmaz KORKMAZ Döşek 517_1 52,04 m2
Seher KORKMAZ
Muhterem AKAR
Hamide KORKMAZ
Arif KORKMAZ
Hayati KORKMAZ
2018/63 Avni ARSLAN Döşek 490_7 214,63 m2
2018/64 Aytekin ARSLAN Döşek 490_10 150,41 m2 145,93 m2
2018/65 Özay YAŞAR Döşek 490_11 19,66 m2 583,88 m2
2018/66 Engin YAŞAR Döşek 490_12 74,72 m2
2018/67 Azime ÇITAK Döşek 489_5 306,07 m2
Recep GÖL
Şevki GÖL
Fatma AKERİK
Nadiye ÖLMEZ
Dürdane AYSU
Safigül KORKMAZ
Penpe KORKMAZ
Narin KORKMAZ
Şahsene KAYA
2018/68 Fatma KİLİM Döşek518_69147,18 m2
Erdal KORKMAZ
Gülhadiye KELEŞ
Hanife ÖZGÜL
Özliyen KOCA
Seher ANGIN
Şenol KORKMAZ
2018/68 Fatma KİLİM Döşek 518_63 677,98 m2
Erdal KORKMAZ
Gülhadiye KELEŞ
Hanife ÖZGÜL
Özliyen KOCA
Seher ANGIN
Şenol KORKMAZ
2018/69 Aynur AKSU Döşek 518_471155,00 m2
Cemil AKSU
Cengiz AKSU
Çetin AKSU
Habibe AKSU
Hasan Nevzat AKSU
Kılıç AKSU
Saniye KAYA
Sevinç NAMLI
Söngül AKSU ÖZLÜ
Tekin AKSU
Ünal AKSU
2018/69 Aynur AKSU Döşek 518_68 243,99 m2
Cemil AKSU
Cengiz AKSU
Çetin AKSU
Habibe AKSU
Hasan Nevzat AKSU
Kılıç AKSU
Saniye KAYA
Sevinç NAMLI
Söngül AKSU ÖZLÜ
Tekin AKSU
Ünal AKSU
2018/69 Aynur AKSU Döşek 518_60 110,17 m2
Cemil AKSU
Cengiz AKSU
Çetin AKSU
Habibe AKSU
Hasan Nevzat AKSU
Kılıç AKSU
Saniye KAYA
Sevinç NAMLI
Söngül AKSU ÖZLÜ
Tekin AKSU
Ünal AKSU
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek489_47728,32 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek 460_1 4289,80 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek 484_2 3067,59 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek 484_1 2648,39 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek 486_2 4266,56 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70 Zeki ÇAKIR Döşek 486_1 2508,40 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek 485_1 1519,55 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/70Zeki ÇAKIR Döşek 487_1 287,40 m2
Safiye Erkoç
Medine Yılmaz
HakkıÇAKIR
Nesime ÇİÇEK
2018/72 Ali KORKMAZ Döşek 518_61 606,38 m2
2018/72 Ali KORKMAZ Döşek 518_64 181,15 m2
2018/73 Hamdi KORKMAZ Döşek 532_12 277,12 m2

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR