ORDU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00849087
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : KARACAÖMER MAH. / SARAYCIK
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 09.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten 7.Bölge Müdürlüğü Samsun
Dosya Numarası
:
2016/830 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Makbule Dere

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORDU
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2016/830
Karar No : 2018/464
İLAN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten 7.Bölge Müdürlüğü Samsun tarafından davalılar Ahmet Çabuk ve arkadaşları aleyhine açılan kamulaştırma davasında davalı Makbule Dere'ye mahkememizce gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebligat adresi tespit edilemediği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar; -Dava konusu Ordu İli, Altınordu ilçesi, Karacaömer Mahallesi, 107 ada 4 parselde tapuya kayıtlı 12096,45m² yüzölçümüne sahip taşınmazın kamulaştırılan 8.300,70 metre karelik kısmının kamulaştırma bedelinin 820.006,00--TL olarak TESPİTİNE, kamulaştırma bedeli yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceğine, terkin yönünden ise KESİN olarak verildi. İstinaf Dilekçesi; Bilirkişilerce dava konusu taşınmazın m² birim değeri 39,44 TL bulunmuş ve daha sonra %100 oranında değer artışı uygulanarak fiyat 78,88 TL/m² ye çıkarılmıştır. Aynı şartlardaki değer artışına konu arazi ile değer artışına konu olmayan taşınmazlar üzerindeki ağaçların değerinde bir farklılık olması mümkün olmayıp ağaç bedellerine değer artışı uygulanması hatalıdır. Yani, bilirkişilerce belirlenen 39,44 TL/m² lik fiyatın içerisinde hem 1m² çıplak arazi değeri hem de 1 m² ye denk gelen fındık ağacı bedeli bulunmaktadır. Dolayısıyla şayet değer artışı yapılacaksa 39,44 TL/m²’den fındık ağaç bedelleri çıkartılarak yalnızca çıplak toprak değeri üzerinden yapılmalı ve belirlenen bedele ağaç bedellerinin de eklenmesi gerektiği hususu gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR