GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

GAZİOSMANPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00844485
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Semt-Mahalle : 50. YIL MAH. / SULTANÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 28.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2018/487 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Eyüp ARU, Vehbi ARU

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

GAZİOSMANPAŞA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Davacı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalılar Eyüp ARU ve Vehbi ARU aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti davasında;Kamulaştırma ve Yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1)Davanın Esas Nosu : 2018/487 Esas

2)Davalısı : Eyüp ARU, Vehbi ARU

3)Kamulaştırmayı yapan idare : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

4)Dava konusu yer : İstanbul İli Sultangazi İlçesi 50. Yıl Mahallesi 2508 Ada 15 parsel sayılı 116,00 m² miktarlı taşınmazın tamamı.

5)Kamulaştırma Kararı : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 13/09/2017 tarih ve 3124-2952 sayılı Encümen Kararı ileİstanbul İli Sultangazi İlçesi 50. Yıl Mahallesi 2508 Ada 15 parsel sayılı taşınmazların 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 - 1/1000 ölçekli Revizyon nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planında meydan alanında kaldığından kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi.

6)Ayrıca çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

7)Açılacak davalarda husumet (yukarıda 3. bentte yazılı) İdareye yöneltilmelidir.

8)30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tesçil edilecektir.

9)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesi’ne) yatırılacaktır.

10)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
11)Yukarıda esas numarası yazılı dava Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam etmektedir.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4560 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile 10. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. 23/07/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR