ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00820797
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : İZZETTİN MAH. / ÇATALCA
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 09.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DÜNYA 09.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İSKİ
Dosya Numarası
:
2018/290 Esas
Tebligat Muhatabı
:
AYHAN OLGUNER, BERKAN OLGUNER, BİLHAN BAŞARAN, ERDİNÇ OLGUNER, ERKAN OLGUNER, ERŞEN OLGUNER, MEYSERET OLGUNER, NALAN MERİÇ, NEZAHAT CANARSLAN, SERKAN OLGUNER, ŞEBNEM GÜLDÜ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/290 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, İSKİ ileDavalılar AYHAN OLGUNER, BERKAN OLGUNER, BİLHAN BAŞARAN, ERDİNÇ OLGUNER, ERKAN OLGUNER, ERŞEN OLGUNER, MEYSERET OLGUNER, NALAN MERİÇ, NEZAHAT CANARSLAN, SERKAN OLGUNER, ŞEBNEM GÜLDÜarasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2018/290 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2010 İski GenelMüdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 129 ada, 122, 127, 128, 130, 361 ve 365parsel sayılıtaşınmazların tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı:İstanbul ili Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi 129 ada, 122, 127, 128, 130, 361 ve 365parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz,

2- Taşınmaz maliki (davalı) AYHAN OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı) BERKAN OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı)BİLHAN BAŞARAN
Taşınmaz maliki (davalı) ERDİNÇ OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı)ERKAN OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı)ERŞEN OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı)MEYSERET OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı) NALAN MERİÇ
Taşınmaz maliki (davalı)NEZAHAT CANARSLAN
Taşınmaz maliki (davalı) SERKAN OLGUNER
Taşınmaz maliki (davalı)ŞEBNEM GÜLDÜ

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltimdavası açabilirler,

5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.

7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ 'ne yatırılacaktır.

8-Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,

Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.04/06/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR