KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00817780
Şehir : Samsun / Kavak
Semt-Mahalle : ÜÇHANLAR MAH. / KAVAK
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 08.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2018/104,105 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Ayla Ateşer (Ateş),İsmail Sayar, Aynur Türe, Mehmet Sayar, Hüseyin Sayar, Nuri Sayar, Fethi Zeki Sayar, Bülent Göktan Sayar, Gülten Kaya, Ertan Sayar, Ender Sayar, Selime Sayar, Çiğdem Sayar, Serkan Sayar, Nurten Başaran, Korhan Sayar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAVAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili Av.Tuncay Buldan ve Av.Nafiz Alper Gök tarafından, taşınmaz malikleri ile davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında bedel üzerinde anlaşma sağlanmadığından Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası açılmış olup;

1-Kararın Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 16/11/2017 tarih ve 674 sayılı Encümen kararı Samsun Valilik Makamının 28/12/2017 tarihli OLUR'u ile onaylandığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Ziraat Bankası Kavak Şubesi'ne yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Açılacak davalarda husumetin davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği,

5-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içine kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

6-30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

7-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

DOSYA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK ADISOYADI

2018/104Esas

Samsun

Kavak

Üçhanlar

142/7

Ayla Ateşer ( Ateş )

2018/105Esas

Samsun

Kavak

Üçhanlar

142/6

İsmail Sayar, Aynur Türe, Mehmet Sayar, Hüseyin Sayar, Nuri Sayar, Fethi Zeki Sayar, Bülent Göktan Sayar, Gülten Kaya, Ertan Sayar, Ender Sayar, Selime Sayar, Çiğdem Sayar, Serkan Sayar, Nurten Başaran, Korhan Sayar

i

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR