EREĞLİ (KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası ilanen tebliği

EREĞLİ (KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ
Dosya Numarası
:
2020/249 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Hülya Hatice Bilgiç

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. EREĞLİ(KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2020/249 Esas
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından davalı HÜLYA HATİCE BİLGİÇ aleyhine mahkememize 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. maddesi ve gereğince davalıya ait Konya ili, Ereğli ilçesi, Bahçeli Mah. 137 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın 32,84 m²'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz için Kıymet Takdir Komisyonunun raporu doğrultusunda 2942 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca 4.850,00 TL kıymet takdiri yapıldığı, anılan taşınmazın pazarlıkla anlaşılması mümkün olmadığından 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedellerinin tespitine ve bu bedelin ödenmesi karşılığında söz konusu taşınmazların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesi talep olduğundan, Kamulaştırma kararına karşı 2942 Sayılı Kanunun 14. maddesi hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde İdari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi amacıyla dava açabileceğiniz, İdari yargıda veya Adli yargıda açabileceğiniz davalarda husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltmeniz gerektiği, 2942 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın tesciline karar verileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin TC Ziraat Bankası Ereğli Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu 2942 sayılı kanunun 4650 Sayılı Kanun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR