ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma tebliği

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183318
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/18 Esas  
Tebligat Muhatabı
:
Heater Dawn Cole
Duruşma Tarihi
:
02.09.2020 10:50

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
ARAPGİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2019/18 Esas

Davacı ARAPGİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasında;
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tabligat yapılamayan kayıt maliki davalı Heater Dawn Cole'a duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden tebligatın Malatya ilinde yayınlanan yerel bir gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olup adresleri tespit edilemeyen davalı Heater Dawn Cole'a,
a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
b) Açılacak bu davalara husumetin Arapgir Belediyesi Başkanlığınca yöneltilmesi gerekeceği,
c)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Arapgir Belediyesi Başkanlığı adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirecekleri Banka şubesine adlarına yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahipleri adına Ziraat Bankası Arapgir Şubesinde açılacak hesaba depo edileceği,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu Malatya ili Arapgir ilçesi Sinikli mahallesi 101 ada 78 parsel sayılı taşınmazların Arapgir Belediyesi Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması istenilmekle;
Duruşma günü olan 02/09/2020 günü saat 10:50'de duruşma salonunda hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'nun 122,129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca gıyaplarında sonuçlandırılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/06/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR