ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma tebliği

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01028522
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ
Dosya Numarası
:
2019/4 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Saniye Borazan
Duruşma Tarihi
:
18.09.2019 10:20

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARAPGİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/4 Esas


Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasında;
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tabligat yapılamayan kayıt maliki davalı Saniye Borazan'a duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden tebligatın Malatya ilinde yayınlanan yerel bir gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olup adresleri tespit edilemeyen davalı Saniye Borazan'a
a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
b) Açılacak bu davalara husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerekeceği,
c)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirecekleri Banka şubesine adlarına yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahiğleri adına Ziraat Bankası Arapgir Şubesinde açılacak hesaba depo edileceği,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu Malatya ili Arapgir ilçesi Sinikli mahallesi 101 ada 79 parsel sayılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması istenilmekle;
Duruşma günü olan 18/09/2019 günü saat 10:20'da duruşma salonunda hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'nun 122,129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca gıyaplarında sonuçlandırılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/07/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR