AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma tebliği

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA
Dosya Numarası
:
2019/239 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hissedar ve ilgililer
Duruşma Tarihi
:
02.07.2019 11:05

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/239 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir ilçesi, Yarenler mahallesi,
ADA NO : 431
PARSEL NO : 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.573,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Anakadın Namlı (t.c **********)
2-Reşit Kuzu (T.C **********)
3-Saniye Sürmeneli (T.C **********)
4-Sevim Gezer (T.C **********)
5-Oğuz Kuzu (T.C **********)
6- Muharrem Doğan Kuzu (T.C **********)
7-İlhan Kuzu (T.C **********)
8-Erhan Kuzu (T.C **********)
9-Birsen Kuzu (T.C **********)
10-Çetin Eryılmaz (T.C **********)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Konya ili,Akşehir ilçesi, Yarenler mahallesi, 431 ada 9 parsel ( yeni 15) numaralı
4.573,00 m2 lik taşınmazın kamulaştırılması,
1. Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine ilişkin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabilecektir.
2. Husumet, Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3. Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıfbank/Akşehir Şubesi'ne yatırılacaktır.
5. Davalıların/maliklerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
6. Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2019/239 Esas sayısında dava açılmış olup duruşması 02/07/2019 günü saat: 11:05'dır.
-2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun (değişik 4650 sayılı yasa) 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR