MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma tebliği

MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/571 Esas
Tebligat Konusu
:
Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi 246 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz- 716,79 m²
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri, hak sahipleri, ilgili kişiler
Duruşma Tarihi
:
28.06.2019 10:05

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALATYA
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/571 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi 246 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz- 716,79 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-Ali Rıza ŞİMŞEK (Bekir oğlu)- Ayşe ŞİMŞEK (Bekir Kızı) ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/571 Esas sayısında dava açılmıştır.
a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerekeceği,
c)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahibi adına Ziraat Bankası Malatya Şubesinde açılacak hesaba hak sahipleri adına depo edileceği,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
g) 28/06/2019 günü saat:10:05'de duruşması yapılacağı,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08/05/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR