SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası duruşma tebliği

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943411
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ AKİT 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Sivas İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/14 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Meral Bingöl ve Osman
Duruşma Tarihi
:
28.02.2019 11:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/14 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Sivas İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Meral Bingöl ve Osman aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Dava konusu Sivas Merkez Aydoğan Mah. 2219 ada 1 parsel sayılı taşınmazın eğitim tesisi alanında kalması nedeni ile taşınmazın tamamının 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet Sivas İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğü adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Sivas İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Davanın duruşması 28/02/2019 günü saat 11:00’da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR