EREĞLİ (KONYA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası duruşma tebliği

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00847484
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 06.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/1077 Esas
Tebligat Muhatabı
:
GÜLER KARTOĞLU (AKAY), GÜLSEREN AKAY
Duruşma Tarihi
:
18.12.2018 10:15

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

T.C.

EREĞLİ(KONYA)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2016/1077 Esas

DAVALILAR :

1- GÜLER KARTOĞLU (AKAY) Leberstr. 8 10829 9893 Berlin/ALMANYA
2- GÜLSEREN AKAY Hulusi ve Ferdane kızı, 1979 d.luBurchardstr 39 121039893 Berlin/Almanya
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize bildirilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinize birçok kereler konsolosluk ve bakanlık aracılığıyla tebligat gönderilmiş, ancak adresinize tebligat yapılamamış olup, bu nedenle davadilekçesinin ve öninceleme duruşma gününü bildirir tebligatlarınilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebligatın size ulaşmasından itibaren Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen şerhler ile ayrıca HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir şekilde dilekçesi ile davaya cevapları, itirazlarınız ile ibraz edeceğiniz, gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini mahkemeye ibraz etmeniz ve ayrıca 100,00 TL delil avansının mahkeme veznesine yatırmanız gerektiği ihtar olunur. Aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

18/12/2018 günü saat 10:15'de öninceleme duruşması yapılacağından "HMK 139 maddesi gereğince tebligat zarfından belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacaktır. HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz" tebliğ yerine geçmek üzere ilanen TEBLİĞOLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR