SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası duruşma tebliği

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00828485
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
VATAN 28.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
ESAS NO : 2015/472
Tebligat Muhatabı
:
Mesut Bayraktaroğlu, Hacer Sönmez, Yakup Bayraktaroğlu
Duruşma Tarihi
:
12.07.2018 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİVAS
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2015/472
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davasına esas olmak üzere,
Mahkememizce tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalılar ********** TC kimlik numaralı Mesut Bayraktaroğlu, ********** TC kimlik numaralı Hacer Sönmez ve ********** TC kimlik numaralı Yakup Bayraktaroğlu na dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi vekili tarafından mahkememize ibraz edilen dava dilekçesinde özetle, Sivas merkez Çayboyu mahallesi, 5558 ada 125 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin davanın açıldığı tarihten itibaren dört ay içinde tespit edilerek faizli hesaba depo ettirilmesini, tapudaki takyidatların hükmedilen bedel üzerine kaydırılmasını, Sivas merkez 1. Organize sanayi bölgesi adına, takyidatlardan ari olarak tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, iş bu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere, Ayrıca duruşma günü olan 12/07/2018 günü saat 09.00 da bizzat hazır bulunmanız, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR