ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası duruşma gününün ilanen tebliği

ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEDAŞ
Dosya Numarası
:
2019/565 ESAS, 2019/568 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
12.03.2020 11:20

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

2-a)Antalya İli, Alanya İlçesi, Yaylalı Mahallesinde kain aşağıda tabloda verilen taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı,
b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
c)Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne adına tescil edileceği;
e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Vakıfbankası Alanya Şubesine yatırılacağı;

f)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Duruşma gününün 12/03/2020 günü saat 11:20-11:25 saatleri arası olacağı;

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalıya davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

Dosya No Davalı Adı Soyadı İlçe Köy Ada Parsel Vasfı Hisse Oranı
2019/565 AHMET BOZ
YAŞAR BOZ
NAZMİ BOZ
ZEKİ BOZ
ZAHİDE BOZ
UMMANİ BOZ
Alanya Yaylalı Karakoyak Mevkii 249 17 TARLA 23,22 m² TAM
2019/568 İSMET BOZ
HÜSEYİN BOZ
MEHMET BOZ
EMİNE BOZ
FATMA BOZ
KERİM BOZ
KADRİ BOZ
Alanya Yaylalı
Karakoyak Mevkii
249 17 TARLA 961,37 m² TAM

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/565 ve 2019/568 Esas sayılarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/01/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR