ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ
Dosya Numarası
:
2020/159-163-167......179 esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
25.09.2020 14:10

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ DUYURUSU

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimi belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilenara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilon ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, 2942 Sayılı Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. ve 10. maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil ile taşınmazın kamulaştırılan kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. Maddesi uyarınca TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;
2- a)Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutseydi Mahallesinde kain aşağıda tabloda verilen taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı,
b)2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
c)Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
d)Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne adına tescil edileceği;
e)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alanya Şubesine yatırılacağı;f)Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a)Duruşma gününün 25/09/2020 günü saat 14:10 - 14:45 arası olacağı; b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. maddesi gereğince davalıya davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 09/03/2020

Dosya No Davalının Adı Soyadı İlçe Köy Ada Parsel Vasfı Hisse Oranı
2020/159 Abdullah Ersoy Alanya Mahmutseydi 485 5 TARLA 78,82 m² TAM
2020/163 Emine Biber Alanya Mahmutseydi 539 3 TARLA 82,05 m² TAM
2020/167 Onur Çaltı Alanya Mahmutseydi 436 14 TARLA 161,57 m² TAM
2020/169 Necati Batı Alanya Mahmutseydi 492 12 TARLA 1.018,80 m² TAM
2020/171 Hüseyin Uslu Alanya Mahmutseydi 421 12 TARLA 2.106,10 m² TAM
2020/173 Ercan Özdemir
Ali Özdemir
Ahmet Özdemir
İzzet Yavuz
Fatma Gürbüz
Hüseyin Özdemir
Mehmet Özdemir
Selim Özdemir
Niyazi Özdemir
Alanya Mahmutseydi 492 6 TARLA 128,95 m² TAM
2020/177 Bülent Solmaz Alanya Mahmutseydi 479 11 TARLA 119,57 m² TAM
2020/179 Sevim Özdemir Alanya Mahmutseydi 492 11 TARLA 7.284,24 m² TAM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR