YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114293
Şehir : Yalova / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/442 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri
Duruşma Tarihi
:
26.02.2020 09:15

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
- İLAN-

1--Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan 06/11/2017 tarihli Kamu Yararı Kararı, Yalova İl Özel İdaresinin 08.12.2017 Tarihli ve 192 Sayılı Kamulaştırma Kararı uyarınca Yalova ili Çiftlikköy ilçesi Laledere-Gacık kesimi, YALOVA İMES MAKİNA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ yapımı kapsamında söz konusu taşınmazları hakkında kamulaştırılmasına verildiği,2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 31/b. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalının davet edildiği, ancak malikle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı adına daimi mülkiyet hakkı tesisi ile tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
2-Dava konusu taşınmazlar;
İL :YALOVA
İLÇE :ÇİFTLİKKÖY

Sıra No Dosya No Mevki Ada Parsel Kam. Alan Vasfı Taşınmaz Malikleri
1- 2019/442 Gacık 271 4 Tamamı Tarla Selma Soylu
2- 2019/439 Gacık 266 4 Tamamı Tarla Ülker Atsu
3- 2019/437 Gacık 263 3 Tamamı Tarla Bahri Sözmez
Celil Sezgin
Ünal Akbaba
Dursun Eravcı
Erkan Şengözen
İhsan Esgilli
Nuh Çalık
Hasan Kargalı
Mehmet Salih Özler
Ayşe Tülay Şahin
Birsen Özden
Ayşe Tanyul
Kevser Kalafat
Lütfi Kulup
Ömer Nevzat Tanyor
NEcaattin Arkoç
Niyazi Çalıker
Mehmet Yaşar Barslan
Ali Koçan
Cengiz Eldeş
İsmail Çakan
4- 2019/435 Laledere 206 11 Tamamı Tarla Mustafa Bostanoğlu
Adnan Veysel Ertemel
5- 2019/433 Laledere 175 7 Tamamı Tarla Mehmet Kanca
6- 2019/432 Laledere 207 7 Tamamı Tarla Fridun Öçmaz
7- 2019/431 Laledere 206 2 Tamamı Tarla S.S Laledere Konut Yapı Kooperatifi
8- 2019/430 Laledere 203 4 Tamamı Tarla Emin Aygün
9- 2019/429 Laledere 179 4 Tamamı Tarla Aliye Kocatepe
Sıdıka Aykaç
Yakup Kocatepe
Hacer Gökçe
Galip Kocatepe
10- 2019/428 Laledere 178 4 Tamamı Tarla Ziver Aslan
11- 2019/427 Laledere 176 1 Tamamı Tarla Nazmiye Atalay
Mahmut Atalay
Hakan Atalay
Gökhan Atalay
12- 2019/426 Laledere 175 3 Tamamı Tarla Mehmet Tongal
13- 2019/425 Gacık 271 10 Tamamı Tarla Yapı Merkezi İnş Sanayi Anonim Şirketi
14- 2019/424 Gacık 264 9 Tamamı Tarla Nazmiye Aydoğan
15- 2019/423 Gacık 262 4 Tamamı Tarla Mehmet Fehamettin Sezer
16- 2019/422 Gacık 261 1 Tamamı Tarla Sami Öner
Hayri Öner
Ali Öner
Eyüp Yıldız
Füsun Güral
Ahmet Öner
Kadriye Öner
17- 2019/421 Gacık 259 5 Tamamı Tarla Remzi Burhan
18- 2019/420 Laledere 206 3 Tamamı Tarla Ramazan Bülent Göksan
Şükran Göksan
19- 2019/419 Laledere 203 6 Tamamı Tarla Yalçın Türkeli
20- 2019/416 Laledere 178 3 Tamamı Tarla Münevver Yavuz
Ömer Pehlivan
Nail Pehlivan
Meryem Pehlivan
Ümmet Pehlivan
İsmet Pehlivan
Bilal Pehlivan
Fatma Pehlivan
Şükran Nişancı
Nuran Nişancı
Nurten Erol
Habibe Pehlivan
Serkan Pehlivan
Meral Seçkin
Erol Gürer
İsmail Gürer
21- 2019/415 Laledere 176 10 Tamamı Tarla Saniye Yavuz
Günnaz GÜrer
İbrahim Gürer
Ercan Gürer
Erdinç Gürür
Yılmaz Gürer
Fatma Gürer
Meral Seçkin
Erol Gürer
İsmail Gürer
22- 2019/414 Laledere 176 9 Tamamı Tarla Ercan Gürer
Meral Seçkin
Erol Gürer
İsmail Gürer
Saniye Yavuz
Erdinç Gürer
Günnaz Gürer
İbrahim Gürer
Fatma Gürer
Yılmaz Gürer
23- 2019/413 Laledere 175 2 Tamamı Tarla Davut Akar
24- 2019/412 Laledere 174 2 Tamamı Tarla İnan Sever
25- 2019/410 Laledere 172 2 Tamamı Tarla Saffet Çolak
26- 2019/409 Laledere 154 28 Tamamı Tarla Mümin Aral
27- 2019/407 Laledere 154 5 Tamamı Tarla Nihat Demirtaş
38- 2019/408 Laledere 154 11 Tamamı Tarla Abdullah Fatih Ulusoy
29- 2019/406 Laledere 153 3 Tamamı Tarla Neriman Bocnak
NAzan Başman
Nejat Namık Bocnak
Tekin Demirtaş

3-Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltimdavası açabileceklerdir. 4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir. 5-Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğindeve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.6-Duruşmaların 26/02/2020 günü saat 09:15'dan itibaren Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
7-Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
8-Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR