SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2019/432 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.
Duruşma Tarihi
:
28.01.2020 09:10

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2019/432 E.

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer Parsel Kamulaştırılan alan m² Taşınmaz maliki
2019/432 Sakarya ili
Adapazarı İlçesi
Mithatpaşa Mahallesi
376
Ada
21 parsel
145,00m² AYNUR ÖZKAN
BURHAN ÖZKAN
RECEP ÖZKAN
REŞAT ÖZKAN
TURHAN ÖZKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DURUŞMA GÜNÜ : 28/01/2020
DURUŞMA SAATİ : 09:10
DURUŞMA YERİ : SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA SALONU
Yukarıda malikleri, parseli ve kamulaştırılan alanın yüzölçümü yazılı bulunan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi için dava açılmıştır.
Kamulaştırma işlemine karşı, tebliğden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği,
30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelemediğiniz takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden, yukarıda belirtilen parselin mülkiyet hakkı, Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıflar Bankası Yenikent Şubesi-Sakarya yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz ve 28/01/2020 günü saat: 09:10 'da Sakarya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmada hazır bulunmanız gerekmektedir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 5. Maddesi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR