ÜNYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

ÜNYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/337
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.
Duruşma Tarihi
:
08.01.2020 10:25

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÜNYE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi gereğince ilandır.

1)-Davacı ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ili,ilçesi,ada ve parsel numarası,vasfı,malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

2)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
3)-Kamulaştırma ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılmaktadır.
4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14.maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltilecektir.
6)-Kamulaştırma Kanunun 14.maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube’sine yatırılacağı,
8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
9)-Duruşmanın 08/01/2020 günü saat 10:25'dir.Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

No İli İlçesi Mahalle Ada/
Parsel
Mevkii Cinsi Alanı M² Maliki Kamulaştırılacak Alanı m² Esas No
1 Ordu Ünye Saraçlı Mah. 168 ada 1 ve 2 parsel Q800'lük su isale hattı 4.942,00 m² 1- İncigül KIRIMLI
2-Sadiye Gonca GÜLEŞ
3-FAİK HAKAN KIRIMLI
1.978,59 m² 2019/337

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR