ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

ARAPGİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01056984
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 25.09.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEİAŞ
Dosya Numarası
:
2019/4 Esas
Tebligat Konusu
:
Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası
Tebligat Muhatabı
:
Hacer Şal(Mustafa kızı)
Duruşma Tarihi
:
30.10.2019 09:45

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ARAPGİR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/4 Esas


Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespit ve Tescil) davasının yapılan açık yargılamasında;
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tabligat yapılamayan kayıt maliki davalı Hacer Şal'a(Mustafa kızı) duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden tebligatın Malatya ilinde yayınlanan yerel bir gazetede ilanen tebliğine karar verilmiş olup adresleri tespit edilemeyen davalı Hacer Şal'a (Mustafa kızı),
a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
b) Açılacak bu davalara husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerekeceği,
c)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirecekleri Banka şubesine adlarına yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahipleri adına Ziraat Bankası Arapgir Şubesinde açılacak hesaba depo edileceği,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,
Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu Malatya ili Arapgir ilçesi Sinikli mahallesi 101 ada 79 parsel sayılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması istenilmekle;
Duruşma günü olan 30/10/2019 günü saat 09:45'da duruşma salonunda hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve HMK'nun 122,129 ve 317 maddeleri uyarınca ibraz etmek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde ayrıca gıyaplarında sonuçlandırılacağı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/09/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR