ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/175 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İBRAHİM USCA
Toplantı Tarihi
:
04.09.2019 10:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/175 E.
Davacı ,BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , İBRAHİM USCA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Büyükbaklalı mahallesi, 15460 ada, 25 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup,dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Seyhan Şubesine yatırılacağı konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 04/09/2019 günü saat 10:30'a bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 29/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR