CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/388 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İlgililer
Duruşma Tarihi
:
25.09.2019 11:20

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
CEYHAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/388 Esas

Adana ili Ceyhan ilçesi Toktamış Mahallesi parsel ve miktarı belirtilen kamulaştırılmasına ilişkin özet bilgileri bulunan taşınmazlar TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, 4650 yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. maddesine göre bedel tespiti ve ve tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da İptal davası, Adli Yargı'da maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceğiniz, açtığınız davalarda husumeti TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltmeniz gerekeceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınız ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ceyhan Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz İLANEN İHTAR OLUNUR. 24/07/2019
Kamulaştırılan taşınmazların bilgileri ile duruşma gün ve saati:
1-2019/388 Esas- Adana ili, Ceyhan ilçesi, Toktamış Mahalallesie 11087 eski (107 parsel )sayılı taşınmazın 2510,80 m2 kısmının davalılar hissesine düşen 2510,80 m2 lik bölümün varsa üzerindeki muhtesatların bedelinin tespitine ve kamulaştırılan kısmın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tesciline ilişkin.
Duruşma günü: 25/09/2019 Duruşma saati: 11:20
Belirlenen gün ve saatte Mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10/5 maddesi gereğince ilan olunur. 24/07/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR