ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032922
Şehir : Yozgat / Çandır
Semt-Mahalle : EŞREFPAŞA MAH. / ÇANDIR
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Çandır Belediye Başkanlığı
Dosya Numarası
:
2019/43 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Mehmet Gültekin
Duruşma Tarihi
:
03.09.2019 10:40

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO:2019/43 ESAS

Davacı Çandır Belediye Başkanlığı tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince mahkememize açılan iş bu dava ile Mehmet Gültekin adına kayıtlı bulunan taşınmazın davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazın tahmini bedelinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalı ile hiçbir şekilde taşınmazın idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davaları açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Çandır Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 03/09/2019 günü saat 10:40'a bırakıldığı, mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 sayılı yasanın 4650 S.Y ile değişik 10 maddesi 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.
Taşınmaz Bilgileri
Yozgat ili Çandır ilçesi Eşrefpaşa Mah. 114 ada 4 parsel sayılı Mehmet Gültekin'e ait taşınmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR