YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979631
Şehir : Artvin
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ
Dosya Numarası
:
2018/387 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İsmail KAZANOĞLU
Duruşma Tarihi
:
15.05.2019 10:30

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/387 Esas


DAVALILAR : 1- İSMAİL KAZANOĞLU (T.C.No: 205******02) - Bıçakçılar Köyü Yusufeli/ ARTVİN
2- KENAN DEMİREL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Davalılardan İsmail KAZANOĞLU yönünden;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, keşif tutanağı ile bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle, Artvin ili Yusufeli İlçesi Çeltikdüzü Köyü'nde kain 125 ada 71 parsel, 177 ada 5 parsel, 459 ada 50 parsel, 461 ada 17 parsel, 461 ada ve 23 parsel sayılı taşınmazların 1/4 hisseleri için kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapuya tescil edilmesine karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.
DSİ Kıymet Takdir Komisyonu Raporu'nda özetle; Artvin ili Yusufeli İlçesi Çeltikdüzü Köyü'nde kain 125 ada 71 parsel sayılı taşınmazın toplam bedeli 19.369,66 TL; Artvin ili Yusufeli İlçesi Çeltikdüzü Köyü'nde kain 177 ada 5 parsel sayılı taşınmazın toplam bedeli 72.687,32 TL; Artvin ili Yusufeli İlçesi Çeltikdüzü Köyü'nde kain 459 ada 50 parsel sayılı taşınmazın toplam bedeli 64.153,05 TL; Artvin ili Yusufeli İlçesi Çeltikdüzü Köyü'nde kain 461 ada 17 parsel sayılı taşınmazın toplam bedeli 42.034,76 TL; Artvin ili Yusufeli İlçesi Çeltikdüzü Köyü'nde kain 461 ada 23 parsel sayılı taşınmazın toplam bedeli 31.125,83 TL olarak tespit edilmiştir.
Mahkememizce 21/12/2018 tarihinde 1 harita, 2 ziraat, 1 inşaat ve 1 gayrimenkul değerlendirme uzmanıyla mahallinde keşif icra edilmiş olup,
Mahkememizce keşif gözleminde: Dava konusu yapılan Artvin ili Yusufeli ilçesi Çeltikdüzü Köyü 125 ada 71 parsel sayılı taşınmaz üzerinde herhangi bir ağacın olmadığı, sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı; 177 ada 5 parsel sayılı taşınmazın üzerinde önünde 1 adet müştemilatı bulunan 1 adet iki katlı, altı ahır, üstü ev olmak üzere kagir yapının ve 1 adet iki katlı, altı ahır, üstü samanlık kargir yapının bulunduğu, bahçe kısmında ise 1 adet kiraz, 1 adet incir, 1 adet nar meyve ağacının bulunduğu; 459 ada 50 parsel sayılı taşınmazın üzerinde muhtelif çap ve yaşlarda meyve ağaçlarının bulunduğu; 461 ada 17 parsel sayılı taşınmazın üzerinde muhtelif çap ve yaşlarda meyve ağaçlarının bulunduğu; 461 ada 23 parsel sayılı taşınmaz üzerinde herhangi bir meyve ağacının bulunmadığı, sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı gözlem ve tespit edilmiştir.
Harita Bilirkişisi'nin hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda, Dava konusu 125 ada 71 parsel nolu taşınmazın 264,36 m2 olan yüzölçümünün 66,09 m2'lik kısmının, 177 ada 5 parsel nolu taşınmazın 177,07 m2 olan yüzölçümünün 44,26 m²’lik kısmının, 459 ada 50 parsel nolu taşınmazın 840,69 m2 olan yüzölçümünün 210,17 m2'lik kısmının, 461 ada 17 parsel nolu taşınmazın 548,90 m2 olan yüzölçümünün 137,23 m2'lik kısmının, 461 ada 23 parsel nolu taşınmazın 424,81 m2 olan yüzölçümünün 106,20 m2'lik kısmının, tapuya tesciline karar verilmesinin uygun olacağı kaanitini bildirmiştir.
Bilirkişi kurulunun hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda özetle, Dava konusu 125 ada 71 parsel nolu taşınmazın, 177 ada 5 parsel nolu taşınmazın, 459 ada 50 parsel nolu taşınmazın, 461 ada 17 parsel nolu taşınmazın ve 461 ada 23 parsel nolu taşınmazın toplam kamulaştırma bedelinin 315.054,22 TL hesaplandığını ve 1/4 hissesine tekabül eden toplam bedelin 78.763,55 TL hesaplandığını bildirmiştir.
Davalılardan İsmail KAZANOĞLU yönünden;
Durusma Günü: 15/05/2019 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR