AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma günü tebliği

AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928144
Şehir : Düzce
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2018/424 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Şükran Kop, Şükriye Filizfidanoğlu, Dursun Ali Koç, Murat Ali Koç, Lütfiye Yılmaz
Duruşma Tarihi
:
22.01.2019 10:40

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/424 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


1-DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün Kamulaştırma kararı alması nedeniyle kamulaştırılan Akçakoca İlçesi, Uğurlu Köyü, 102 ada, 24 parsel sayılı 1.750,00 m2'lik taşınmazın tamamının Kanununun 10. Maddesi gereğince taşınmaz bedelinin tespiti ve DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili talebi ile açılan davanın kabulüne, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
2-Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a-Mahkememizin 2018/424 Esas sayılı, Dahili Davalılar Şükran Kop, Şükriye Filizfidanoğlu, Dursun Ali Koç, Murat Ali Koç, Lütfiye Yılmaz, Akçakoca İlçesi, Uğurlu Köyü, 102 ada, 24 parsel sayılı 1.750,00 m2'lik taşınmazın tamamının,
b-Kamulaştırmayı yapan idare DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
c-Ayrıca davalı adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilir.
d-Açılacak davalarda husumet idareye yöneltilmelidir.
e- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
f-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıfbank Akçakoca Şubesi'ne yatırılacaktır.
g-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
h-Mahkememiz dosyasının duruşmasına 22/01/2019 günü saat 10:40'da Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan öne yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Kanunun5. Maddesi ile değişik 10. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR