TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası

TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Dosya Numarası
:
2019/294 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞItarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti, tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi,30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden daimi irtifak hakkıTEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Şubesi'ne yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki haftaiçinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 07/10/2019
Katip 168596 Hakim 42734
İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA Duruşmagünü:22/10/2019

DosyaEsas No Mahalle Ada/
Parsel
Malik Baba Adı Kamulaştırılacak Alan m2
2019/294 Eskicami 363 ada 171 parsel 1-Emine Özgün
2-Fatma Uz
3-Zehra Günay
4-Harun Elitaş
5-Ahmet Ali Elitaş
6-Merdiye Gültaş
7-Ahmet Elitaş
8-Ömer Faruk Elitaş
9-Hidayet Elitaş
1-Ahmet
2-Ahmet
3-Ahmet
4-Behçet
5-Behçet
6-Hüsnü
7-Abdullah
8-Abdullah
9-Hikmet
183,23 m2
2019/295 Eskicami 363 ada 173 parsel 1-Emine Özgün
2-Fatma Uz
3-Zehra Günay
4-Harun Elitaş
5-Ahmet Ali Elitaş
6-Merdiye Gültaş
7-Ahmet Elitaş
8-Ömer Faruk Elitaş
9-Hidayet Elitaş
1-Ahmet
2-Ahmet
3-Ahmet
4-Behçet
5-Behçet
6-Hüsnü
7-Abdullah
8-Abdullah
9-Hikmet
1606,73 m2
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR