ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00735333
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : KALEİÇİ MAH. / ÇATALCA
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 13.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
CUMHURİYET 13.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebliği Çıkaran Mercii
:
Davacı: Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2017/887 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar, DEFNE ALAN, ELMAS MERT, EMİNE GÜR, FATMA AKTAŞ, FATMA ALAN, HASAN KURTAY, HAYRİ ALAN, HÜSEYİN ALAN, HÜSEYİN KURTAY, KAMİL KURTAY, NEZİHE ÇOKPARTAL, NURHAN BULU, ORHAN ALAN, OSMAN KURTAY, SEVHAN ÇELİK

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/887 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalılar, DEFNE ALAN, ELMAS MERT, EMİNE GÜR, FATMA AKTAŞ, FATMA ALAN, HASAN KURTAY, HAYRİ ALAN, HÜSEYİN ALAN, HÜSEYİN KURTAY, KAMİL KURTAY, NEZİHE ÇOKPARTAL, NURHAN BULU, ORHAN ALAN, OSMAN KURTAY, SEVHAN ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/887Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. KARAYOLLARI GenelMüdürlüğü tarafından İstanbul ili Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi 202 ada 97parsel sayılıtaşınmazın tamamının kamulaştırmasına karar verilip, kamulaştırma kanunu uyarınca tüm işlemlerin tamamlandığı ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili talep edilmiş olup kamulaştırma ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
1- Kamulaştırılan taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu yer mevki, pafta, ada, parsel numarası, yüz ölçümü vasfı: İstanbul ili Çatalca İlçesi Kaleiçi Mahallesi 202 ada 97 parsel
2- Taşınmaz maliki (davalılar) DEFNE ALAN, ELMAS MERT, EMİNE GÜR, FATMA AKTAŞ, FATMA ALAN, HASAN KURTAY, HAYRİ ALAN, HÜSEYİN ALAN, HÜSEYİN KURTAY, KAMİL KURTAY, NEZİHE ÇOKPARTAL, NURHAN BULU, ORHAN ALAN, OSMAN KURTAY, SEVHAN ÇELİK
3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:KARAYOLLARIGENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-Davalı 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. Maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltimdavası açabilirler,
5- Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayladeğişik 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerindentaşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına teslim edilecektir.
7- Mahkememizce tespit edecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına VAKIF BANK ÇATALCA ŞUBESİ 'ne yatırılacaktır.
8- Davaya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisindemahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir,
Keyfiet 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.09/01/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR