KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Botaş-Boru hatları ile Petrol Taşıma AŞ
Dosya Numarası
:
2020/229 Esas
Tebligat Konusu
:
Kayseri ili , Kocasinan ilçesi, Düver mahallesi, 168ada, 158 parsel
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2020/229


Davalılar Nimet Akkaya, Mustafa Akkaya,Fatma Akkaya,Beyhan Aktaş,Fatma Akkaya, Dilek Akkaya, Nefika Aktaş,Ayşe Akkaya,Hatice Akkaya, Keziban Akkaya, Mesut Akkaya,Sedat Akkaya'nın maliki bulunduğu Kayseri ili , Kocasinan ilçesi, Düver mahallesi, 168ada, 158 parsel'de kayıtlı taşınmazdan 342.71 m² lik kısmının geçici irtifak hakkı ile 1157.96 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının EPDK'nun 06/07/2006 tarih 821-1 sayılı lüzum kararına istinaden 16/04/2019 tarih ve 172 sayılı Botaş Genel Müdürlüğü'nün Kamulaştırma kararı ile Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre ; Botaş (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) lehine kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan Botaş-Boru hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2020/229esas sayılı dosya ile dava açılmıştır.
Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde idari yargıya iptal davası açılmadığı takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleştirileceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltilebileceği, iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası Yenisanayi Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu;
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR