DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/229 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Bülent GÖNÜLTAŞ

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/229 Esas
İ L A N
Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından davalı Bülent GÖNÜLTAŞ aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi, MuratdedeMah. 616 ada 48 parsel sayılı 50 m²'lik taşınmazın tamamında yapılacak mülkiyet kamulaştırması ve tesis edilecek olan daimi irtifak hakkının Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu,
Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın Denizli ili Merkezefendi İlçesi, MuratdedeMah. 616 ada 48 parsel sayılı taşınmazın tamamında yapılacak mülkiyet kamulaştırması ve tesis edilecek olan daimi irtifak hakkının kamulaştırıldığını, tapu maliki Bülent GÖNÜLTAŞ olduğu,
Kamulaştırmayı yapan idarenin Denizli Büyükşehir Belediyesi olduğu,
Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltmesi gerektiği,
Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacakT.C. Vakıflar Bankası Denizli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR