KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Dosya Numarası
:
2020/132 Esas
Tebligat Konusu
:
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kabaoğlu Köyü, 131 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 57,84 m2 lik kısmı
Tebligat Muhatabı
:
İzmit Belediye Başkanlığı

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/132 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Md. vekili tarafından davalı İzmit Belediye Başkanlığı aleyhine açılmış bulunan Kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyet ve irtifak hakkının Kuruluşları adına tapuya tescili davasında aşağıda özellikleri yazılı ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizde yukarıda dosya numarası yazılı kamulaştırma davası açılmış bulunduğundan;
Davalı İzmit Belediye Başkanlığı'nın tam pay maliki olduğu, davaya konu Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Kabaoğlu Köyü, 131 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 57,84 m2 lik kısmı davacı idarece kamulaştırılmıştır.
Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.
Husumeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Md. yönelteceklerdir.
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelemedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare tarafından tapuya tescil edilecektir.
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adınaT.C. Vakıflar Bankası T.A.O. E-5 İzmit Şube Md.yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirilmeleri 2942sayılı yasanın ( değişik 4650) 10. maddesi gereğince ilgililere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR