KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2020/194
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KAYSERİ 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI:
ESAS NO: 2020/194
Davalı Fatma Ümran Özdilek'in maliki bulunduğu Kayseri ili,Melikgazi ilçesi, Tacettinveli mahallesi, 5210 ada 1 parsel ve bitişiğindeki yol boşluğunda bulunan ve imar planına göre yola isabet eden Tacettinveli mahallesi ,özer sokak no:16/2 ve 16/3 (Eski Tacettinveli mah.72 ada 75 parsel) 'de kayıtlı taşınmazın kamulaştırma işlemlerine Melikgazi Belediye Encümeninin 08/04/2020 tarih ve 580 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Taşınmazın üzerinden 200 m² yüzölçümlü ev ve müştemilat (enkaz) olup, kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2020/189esas sayılı dosya ile dava açılmıştır.
Bu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde idari yargıya iptal davası açılmadığı takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleştirileceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltilebileceği, iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası Yenisanayi Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu;
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR