TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2020 / 137 - 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145 Esas sayılı dosyalar
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TOKAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020 / 137 - 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145
KAMULAŞTIRMA İLANI
1- Mahkememizin 2020/137 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Büyübağlar Köyü 103 ada 286 parsel, maliklerinin Osman Bekler ve Ferruh Beklerolduğu,
2-Mahkememizin 2020/138 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Büyübağlar Köyü 103 Ada 295 parsel, maliklerinin Mehmet Dalgıç, Mehmet Gezerolduğu,
3-Mahkememizin 2020/139 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Büyübağlar Köyü 103 Ada 282 Parsel, maliklerinin Osman Bekler ve Ferruh Bekler olduğu,
4-Mahkememizin 2020/140 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Büyübağlar Köyü 103 Ada 259 parsel, maliklerinin Emin Katırcı, Kadir Katırcı, Yusuf Katırcıolduğu,
5-Mahkememizin 2020/141 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Büyübağlar Köyü 103 ada 214 parsel, maliklerinin Mehmet Uyanık, Nurettin Uyanık, Ahmet Uyanık olduğu,
6-Mahkememizin 2020/142 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 102 Ada 3 parsel, malikinin Halis Susmaz olduğu,
7-Mahkememizin 2020/143 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 162 ada 47 parsel, maliklerinin Hatice Uslu, Akif Uslu, Ayhan Uslu, İsmail Uslu, Dürdane Duman, Safiye Güder, Meliha Uslu, Neziha Verenel, Fatih Uslu, Emine Güder, Latif Usluolduğu,
8-Mahkememizin 2020/144 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 162 Ada 28 parsel, maliklerinin Naciye Elvan, İzzet Bayın, Fatma Bayın, Niyazi Bayın, Musa Bayın, Şerife Sezgin, Ahmet Zeki Yalçın, Osman Yalçın, Saniye Bayın, Hüsne Bayın, Ahmet Yalçın, Ali Bayın, Fatma Bayın, Mehmet Bayın, Cevriye Behzat, Huriye Elvan, Abdullah Bayın, Şakire Çalışkan, Nuriye Çalışkan, Hakan Çakırbay, Naciye Elvan, İzzet Bayın, Ali Bayın, Fatma Bayın, Mehmet Bayın, Cevriye Behzat, Huriye Elvan, Abdullah Bayın, Şakire Çalışkan, Nuriye Çalışkan, Fatma Bayın, Nuran Govar, Ayşe Elvan, Osman Bayın, Mustafa Bayın, Şerif Usluolduğu,
9-Mahkememizin 2020/145 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın Tokat Merkez Küçükbağlar Köyü 162 Ada 11 parsel, maliklerinin Şerife Sezgin, Naciye Elvan, İzzet Bayın, Fatma Bayın, Niyazi Bayın, Musa Bayın, Ahmet Zeki Yalçın, Osman Yalçın, Saniye Bayın, Hüsne Bayın, Ahmet Yalçın, Ali Bayın, Fatma Bayın, Mehmet Bayın, Cevriye Behzat, Huriye Elvan, Abdullah Bayın, Şakire Çalışkan, Nuriye Çalışkan, Hakan Çakırbay, Naciye Elvan, İzzet Bayın, Ali Bayın, Fatma Bayın, Mehmet Bayın, Cevriye Behzat, Huriye Elvan, Abdullah Bayın, Şakire Çalışkan, Nuriye Çalışkan, Fatma Bayın, Nuran Govar, Ayşe Elvan, Osman Bayın, Mustafa Bayın, Şerif Usluolduğu,
-Kamulaştırmayı yapan idarenin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olduğu,
-Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,
-Açılacak davalarda husumetin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,
- Davalılar tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 10/06/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR