KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş
Dosya Numarası
:
2020/265 Esas
Tebligat Konusu
:
Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Deliveli Mahallesi 101 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 711,86 m²lik alanının kamulaştırması
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KANDIRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/265 Esas

Mahkememizde Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Deliveli Mahallesi 101 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 711,86 m²lik alanının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından davalılar Hanife Efe, Fatma Şerif Özdağ, Özcan Efe, Nurhan Şentürk, Feriha Şahin, Gülsen Acar, Güler Efe'ye karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacıadına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR