ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
2020/63 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/63 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Kamulaştırılacak Taşınmaz: Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi Akyuva Köyü, 262 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın hat altına isabet eden 195,49 m2'lik kısmında daimi irtifak hattı tesisi istenilen taşınmazdır.

2- Malik ad ve soyadı: Emine Yayman.

3- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)
4- 30 gün içinde ( tebligat veya ilan tarihinden itibaren ) kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
5- Açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltilecektir.
6- 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idare adına tescil edilecektir.
7- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Şuhut Ziraat Bankasına yatırılacaktır.
8- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
9-Kamulaştırmayı yapan davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/63 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR